Digital Prospektering på LinkedIn

Digital Prospektering på LinkedIn

Varför Digital Prospektering ?

I det första avsnittet berättade jag om innebörden av Digital Prospektering. I detta klipp lyfter jag fram de primära fördelarna.

Några av fördelarna är :

1. Ni behöver endast engagera er i prospekts som är intresserade av era tjänster och lösningar.

2. Ni får möjligheten att skapa en direkt och personlig dialog med rätt beslutsfattare och målgrupp.

3. Ni skapar ett starkt och personligt förtroende och närvaro hos rätt målgrupp.

4. Ni förstärker både verksamhetens och ert egna varumärke.

5. Ni får tydliga affärsmöjligheter förmedlande direkt till en digital plattform.

 

Vill er verksamhet lära er mer om Digital Prospektering på LinkedIn ? Varför inte boka in en Strategiworkshop.

Hur ni som verksamhet och ledning lyckas med er Digitala Synlighet & Social Selling B2B strategi på Linkedin. Vi genomför en målgruppsanalys och benchmarkar er målgrupp och beslutsfattare mot LinkedIns databas. Genom de 9 huvudkomponenterna skapar vi sedan en gemensam plan på hur ni kan bygga en långsiktig varumärkeskännedom, förtroende och top of mind mot er målgrupp och direkta beslutsfattare. Uppföljningsmöte efter genomförd workshop ingår.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>

Digital Prospektering på LinkedIn :  Ni finner alla avsnitten på wefind.se/digital-prospektering/