Marknadskraft

Attrahera nya kunder genom innovativa digitala Sälj & Marknadsaktiviteter

Projektledning av er digitala försäljning och marknadsresa på LinkedIn.

Projektledning och skapande av företags varumärkesprofilering, content och budskap via digital marknadskanaler. Gå från att använda traditionella kanaler till att skapa effektivitet och automation med moderna digitala tillvägagångssätt.

Värdeskapande utifrån er digitala sälj och marknadsplan på LinkedIn.

Genom kvalitativa marknadsaktiviteter skapar vi en plan med fokus på att nå nya kunder och förstärka ert varumärke. Vi tar ansvaret för önskvärda delar utifrån er målsättning, behov och framtid.

Genomförande av konkreta digitala sälj & marknadsaktiviteter på Linkedin.

Projektledning och genomförande av värdeskapande sälj & marknadsaktiviteter så som roadshows,events och seminarier.Vi tar ansvaret för hela projektledningen och genomförandet utifrån era målsättningar och vision.