Integritetspolicy

Privacy och integritetpolicy

– Din integritet är viktig för oss.

Vår webbplatsadress är: https://wefind.se

WEFIND är skyldig att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av data och information vi samlar in och vad vi gör med den.

WEFIND varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor eller övrig information för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något annat bolag eller annan organisation utanför vårt egna företag.

WEFIND använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur våra webb besökare använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till webben efter dem.

Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail. Längst nere under varje e-postutskick (nyhetsbrev) finns en “Avsluta prenumeration” länk. (mailchimp)

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning.

Vi förstår hur viktiga data är. Därför ser vi till att din data är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

The General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018 och ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och övriga bolag som behandlar personuppgifter inom EU.

WEFIND vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Vi har tagit fram ny policy och riktlinjer som är styrande för hela verksamheten.

  • Vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt
  • Vi är hängivna att följa lagarna
  • Vi hjälper dig att få ut det mesta av din data
  • Vi ser till att ni får tillgång till all data när ni behöver det


Åtgärder vi vid tagit inför
General Data Protection Regulation (GDPR)

  • Definiera och dokumentera vilken laglig grund vi står på i vår behandling av personuppgifter.
  • Uppdaterad integritetspolicy med rutiner för dataöverföringar, hur länge vi behåller data i våra system, vad syftet är med existerande data, vem som ansvarar för data och vem som har tillgång till den.
  • Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
  • Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR. Det innebär att vi är extra noggranna med att upplysa dig om i vilket syfte vi ämnar använda dina personuppgifter.
  • Vi anpassar våra system för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till radering. Efter 25 maj är det enkelt för oss att på ett effektivt sätt radera en persons samtliga personuppgifter om det efterfrågas.
  • Ser till att de tredjepartsleverantörer vi använder oss av följer den nya förordningen.


Anonymisera dina uppgifter

En kund eller samarbetspartner till WEFIND skall kunna höra av sig och begära att bli bortglömd. Vi har skapat möjligheten för att du skall kunna göra detta. Då anonymisera vi din data, så ingen information går att koppla till dig.

Begära dina uppgifter

På din förfrågan informerar vi dig därför gärna om vilka uppgifter om dig som finns sparade hos oss. Om det trots att vi gör vårt bästa för att uppgifterna ska vara korrekta skulle ha sparats felaktiga uppgifter hos oss korrigerar vi dem på din begäran. Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom WEFIND som inte var berörda när informationen lämnades.

Om ni har frågor angående vårt arbete med anpassning till GDPR-lagen eller avseende vår Integritetpolicy så kan ni höra av er till info@wefind.se