Hem

UTBILDNING

Kompetens inom försäljning är färskvara.

Utifrån era behov skapar vi en effektiv plan för att utveckla er sälj- och marknadsorganisation.

  • Social Selling B2B workshops/utbildning.
  • Strategiworkshops Digital synlighet för ledningsgruppen
  • Social Selling coachning.
  • Stöd vid utveckling av er säljorganisation.

Låt oss ta ett synergiemöte så vi får lyssna på era tankar och behov.

DIGITAL SYNLIGHET

Förstärk ert varumärke digitalt och öka kundbasen

Genom digitala sälj & marknadsaktiviteter skapar vi en plan med fokus på att förstärka ert varumärke.

  • Utförande av konkreta digitala sälj- och marknadsaktiviteter.
  • Delaktighet utifrån er övergripande digitala marknadsplan.
  • Projektledning av ert digitala varumärkesbyggande. 

Låt oss ta ett synergiemöte så vi får lyssna på era tankar och behov.

TILLVÄXT

WEFIND ökar kundbasen åt sina kunder

Genom erfarenhet och delaktighet skapar vi en plan för att finna nya kunder via sociala plattformar.

  • Digitalisering av ert varumärke via digitala B2B plattformar.
  • Interim KAM/Projektledare/Marknads & säljchef.
  • Uppdrag utifrån er Sälj- & Marknadsplan.

Låt oss ta ett synergiemöte så vi får lyssna på era tankar och behov.

REFERENSER & KUNDER

Vi delar med oss av kunskap inom ämnet Social Selling B2B i vårt Nyhetsbrev.