Utbildningar

Strategiworkshop - Digital Synlighet & Social Selling B2B

Hur ni som verksamhet och ledning lyckas med er Digitala Synlighet & Social Selling B2B strategi på Linkedin. Vi genomför en målgruppsanalys och benchmarkar er målgrupp och beslutsfattare mot LinkedIns databas. Genom de 9 huvudkomponenterna skapar vi sedan en gemensam plan på hur ni kan bygga en långsiktig varumärkeskännedom, förtroende och top of mind mot er målgrupp och direkta beslutsfattare.

Från 9.995 SEK ex moms 

Huvuddelar - Strategiworkshop

 • Nulägesanalys utifrån ert digitala varumärke på Linkedin.
 • Målgruppsanalys utifrån er målgrupp och beslutfattare.
 • Genomgång av 9 huvudkomponenterna i er Social Selling B2B strategi.
 • Genomgång av marknadsverktyg Campaign Manager och LinkedIn Events.
 • Pipeline management via Säljvertyg Linkedin Sales Navigator.
 • Hur gör ni er företagssidan intressant, sökbar och värdeskapande.
 • Uppföljning av uppsatta KPI: er.
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

Utbildning - Social Selling B2B för Sälj/KAM

Här går vi igenom steg för steg hur man som säljare lyckas skapa dialoger, affärsmöjligheter och “top of mind” hos rätt beslutsfattare utifrån din specifika målgrupp genom att metodiskt  arbeta med Linkedin  på ett effektivt sätt. Vi går igenom säljverktyget Linkedin Sales Navigator och hur du kan skapa prospektlistor och därigenom dialoger med rätt beslutsfattare.

Från 6.995 SEK ex moms 

 

Huvuddelar - Social Selling B2B för säljare/KAM

 • Metodiken avseende Social Selling B2B– Bygg förtroende, närvaro och top of mind mot er målgrupp och direkta beslutsfattare.
 • Genomgång av säljverktyget LinkedIn Sales Navigator och hur du skapar prospektlistor, budskap och managerar dialogen med potentiella kunder.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende digitala actions på LinkedIn för att få mer interaktion på era inlägg.
 • Så arbetar du proaktivt mot din målgrupp via Linkedin som en del av din vardag.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende värdebaserat content och algoritmer.
 • Översikt på verktyg, profilstrategier och publiceringsmetodik
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

Utbildning - Ny på Linkedin

I denna utbildning går vi igenom grunderna för att lyckas på LinkedIn. Genomgång, analys och feedback utifrån din Linkedin profil. Hur man skall tänka kring inlägg, budskap, content, algoritmer  och dialoger , som skapar värde utifrån just ditt specifika syfte med Linkedin.

Från 3.995 SEK ex moms 

Huvuddelar - Ny på Linkedin

 • Genomgång, analys och feedback utifrån just din Linkedin profil.
 • Feedback på ditt nuvarande Linkedin arbete.
 • Så skapar du ett intressant inlägg som skapar värde och sprids i ditt nätverk.
 • Genomgång av de övergripande funktionerna och möjligheterna med Linkedin.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende LinkedIn content och algoritmer.
 • Översikt på verktyg, profilstrategier och publiceringsmetodik.
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

Vårt samarbete med CAPO

Intresseanmälan

HITTA TILL OSS

Kronhusgatan 7
411 05 Göteborg