utbildningar

LInkedIn

Strategiworkshop - Digital Synlighet B2B

Hur ni som verksamhet och ledning lyckas med er Digitala Synlighet & Social Selling B2B strategi på LinkedIn. Vi genomför en målgruppsanalys och benchmarkar er målgrupp och beslutsfattare mot LinkedIns databas. Genom de 9 huvudkomponenterna skapar vi sedan en gemensam plan på hur ni kan bygga en långsiktig varumärkeskännedom, förtroende och top of mind mot er målgrupp och beslutsfattare. Uppföljningsmöte efter genomförd workshop ingår. Hör gärna av er omkring våra LinkedIn utbildningar >>>

Huvuddelar - Strategiworkshop

 • Nulägesanalys utifrån ert digitala varumärke på Linkedin.
 • Målgruppsanalys utifrån er målgrupp och beslutfattare.
 • Genomgång av 9 huvudkomponenterna i er Social Selling B2B strategi.
 • Genomgång av marknadsverktyg Campaign Manager
 • Genomgång av Linkedin Insight Tag
 • Genomgång av LinkedIn Events.
 • Pipeline management via Säljvertyg Linkedin Sales Navigator.
 • Hur gör ni er företagssidan intressant, sökbar och värdeskapande.
 • Uppföljning av uppsatta KPI: er.
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

Social Selling B2B

Här går vi igenom steg för steg hur man som säljare lyckas skapa dialoger, affärsmöjligheter och “top of mind” hos rätt beslutsfattare utifrån din specifika målgrupp genom att metodiskt  arbeta med Linkedin  på ett effektivt sätt. Vi går igenom säljverktyget LinkedIn Sales Navigator och hur du kan skapa prospektlistor och därigenom dialoger med rätt beslutsfattare. Vi tror inte på långa utbildningspass utan tillsammans lägger vi upp ett program med önskat antal tillfällen så du blir löpande coachad utifrån det arbetet du skapar på LinkedIn. Hör gärna av er omkring våra LinkedIn utbildningar >>>

Huvuddelar - Social Selling B2B för säljare/KAM

 • Metodiken avseende Social Selling B2B– Bygg förtroende, närvaro och top of mind mot er målgrupp och direkta beslutsfattare.
 • Genomgång av säljverktyget LinkedIn Sales Navigator och hur du skapar prospektlistor, budskap och managerar dialogen med potentiella kunder.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende digitala actions på LinkedIn för att få mer interaktion på era inlägg.
 • Så arbetar du proaktivt mot din målgrupp via Linkedin som en del av din vardag.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende värdebaserat content och algoritmer.
 • Översikt på verktyg, profilstrategier och publiceringsmetodik
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

HR & Employee branding

Har du ansvaret för att utveckla ert varumärke på LinkedIn med fokus på HR & Employee Branding och attrahera nya medarbetare? Då är denna utbildning för dig. Huvudkomponenterna ligger på hur ni kan arbeta med stöd av marknadsverktygen på LinkedIn samt hur ni strategiskt bygger ert digitala varumärke. Vi fokuserar på LinkedIn Recruit, LinkedIn Jobbannonser, LinkedIn Campaign Manager samt ert proaktiva arbete mot kandidater via de olika kommunikations möjligheterna som finns på LinkedIn när det gäller rekrytering. Uppföljningsmöte efter genomförd workshop ingår. Hör gärna av er omkring våra LinkedIn utbildningar >>> .

Huvuddelar - Employee branding på LinkedIn

 • LinkedIn Recruit Lite.
 • LinkedIn Jobbannonser.
 • LinkedIn Learning.
 • Marknadsverktyg LinkedIn Campaign Manager.
 • Proaktiv kommunikation mot er målgrupp. 
 • Gör er LinkedIn plattform intressant, sökbar och värdeskapande.
 • Strategi när det gäller varumärkesbyggande på LinkedIn. 
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende digitala actions på LinkedIn.
 • Översikt på verktyg, profilstrategier och publiceringsmetodik
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten ingår i alla våra utbildningar.

 

Intresseanmälan

Ny på LinkedIn

I denna utbildning går vi igenom grunderna för att lyckas på LinkedIn. Genomgång, analys och feedback utifrån din Linkedin profil. Hur man skall tänka kring inlägg, budskap, content, algoritmer  och dialoger , som skapar värde utifrån just ditt specifika syfte med Linkedin. Uppföljning och 1-2-1 Linkedin coachning ingår. Hör gärna av er omkring våra LinkedIn utbildningar >>> .

Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev på LinkedIn

Huvuddelar - Ny på Linkedin

 • Genomgång, analys och feedback utifrån just din Linkedin profil.
 • Feedback på ditt nuvarande Linkedin arbete.
 • Så skapar du ett intressant inlägg som skapar värde och sprids i ditt nätverk.
 • Genomgång av de övergripande funktionerna och möjligheterna med Linkedin.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende LinkedIn content och algoritmer.
 • Översikt på verktyg, profilstrategier och publiceringsmetodik.
 • Personliga 1-2-1 uppföljningsmöten för respektive deltagare.

 

Intresseanmälan

Vårt samarbete med CAPO

Intresseanmälan

HITTA TILL OSS

Kronhusgatan 7
411 05 Göteborg