Ytterligare 5 TIPS SOM GÖR DIN ARBETSDAG MER PRODUKTIV

  1. Ta mikropauser varje timme som är schemalagda i din kalender.
  2. Multi-Taska INTE. De flesta människor genererar mer effektivitet och kvalitet genom att hantera en uppgift i taget.
  3. Gör To-Do Listor. Det är behagligt för sinnet att ha denna information fysiskt och inte bara mentalt noterat. Själv använder jag en metod där jag för tre olika. En där jag har deadlines under dagen. En jag vill bli klar med senast under morgondagen. En med actions som skall genomföras vars actions successivt flyttas in på de två övriga.
  4. Schemalägg en kort aktivt som ligger utanför ramen av dina arbetssysslor. Detta friskar upp sinnet och skapar en boost när du återgår till de vanliga sysslorna. Titta på ett Youtube klipp eller varför inte spela ett spel på telefonen.
  5. Dokumentera de processer och uppgifter som upprepar sig frekvent. Detta kräver en del arbete. Men lönar sig väl vid de tillfällen du skall skapa en aktivitet med samma process och/eller vid det tillfällen du skall delegera uppgiften. Då blir kompetensöverföring både effektivare och tydligare.