Varför kommer det inga kunder ?

Varför kommer det inga kunder ?

Har ni någon gång planerat och genomfört ett ny-kunds event där det slutgiltiga resultatet av antalet deltagare inte blev vad du hade hoppats på? 

Om du möts av denna utmaning så är detta en guide med tips för just dig !

De presenterade tipsen utgår både från att finna innovativa sätt att attrahera kunder så väl som att få dem att hålla sig till den anmälan de gjort. Jag har full respekt för de tankar som argumenterar att om en kund avbokar sitt deltagande så finns det inte tillräckligt mycket värde för den enskilda kunden.

Det kan mycket väl vara så.

Dock så är det min erfarenhet att några av de bästa affärer jag gjort kommit från kunder som i början haft en något tveksam approach. Men som sedan blivit fantastiskt bra. Det personliga mötet är så värdefullt.

 

1. Testa ert huvudbudskap mot er befintliga kundbas

Den absolut viktigaste komponenten för ert event är ert huvudbudskap.Vilket värde, kompetens, information vill ni primärt förmedla. Om detta huvudbudskap är otydligt eller om ni själva inte är säkra på att det är starkt nog för att attrahera deltagare så rekommenderar jag att se över det. Fundera både en och två gånger. En aktivitet som är värdefull att genomföra innan ert beslut är att kontakta några av era befintliga kunder och mät värdet av ert huvudbudskap mot dessa. Förhoppningsvis har ni möjligheten till transparent feedback och därigenom få en bättre förståelse om detta är värdefullt mot nya potentiella kunder.

 

2. Addera ett personligt värde av ökad kompetens

Även om det är företaget i sig som du önskar som kund framöver och således presentera en tjänst eller lösning för så är det viktigt att fokusera på det personliga värdet för den enskilda deltagaren. Detta kan man göra genom att addera en möjlighet till aktuell kompetens inom det områden han eller hon verkar inom. Exempelvis om ni via ett IT relaterat event önskar presentera en specifik leverantörs säkerhetslösningar så kan ett adderande värde vara att ha en talare i agendan som pratar om säkerhets trender globalt. Det samma gäller för företag som exempelvis säljer online tjänster. Varför inte inkludera en guru som är specialist på området e-marknadsföring. Eller en guru som pratar om HR trender om ni önskar presentera någon form av HR relaterad tjänst eller lösning.

 

3. Involvera besökarna praktiskt i deltagandet.

De flesta människor tycker om att känna, testa och utforska lösningar som man är intresserad av. Detta gäller naturligtvis även inom B2B. Återigen gäller det att fokusera på värdet för individen. Så om möjligheten finns låt kunderna testa er lösningar på plats under eventet, det skapar dynamik och är även roligt. Var inte heller rädd för att informera om detta i agendan och i inbjudningsarbetet.

 

4. Lämna plats i agendan för möjlighet till nätverkande för alla parter

Det är naturligtvis värdefullt för leverantörer, återförsäljare och distributörer att nätverka med kunder under ert event. Men det är samtidigt värdefullt för kunder att nätverka med liknande verksamheter. Så lämna plats i agendan för möjlighet till nätverkande för alla involverade.

 

5. Tänk utanför boxen i val av plats

Välj en innovativ plats för ert event. Det är viktigt och skapar mervärde. Även här ligger fokus på att ge individen en upplevelse utöver det vanliga. Det är inte alltid möjligheten finns men om den gör det så försök finna en plats som knyter an till de lösningar eller tjänster som ni presenterar. Exempelvis, om ni skall prata om en ny tjänst eller produkt som ni erbjuder återförsäljare som i sin tur säljer båtar. Varför inte hyra en lokal som ligger i anslutning till en båtmässa. Eller om ni skall presentera en ny form av säkerhetslösning. Varför inte ha det i anslutning till en klätterhall och erbjud dom prova på klättring. Säkerhet på två olika sätt. Tänk utanför Boxen!

 

6. Ha minst 5 veckor till bearbetningen

Ha minst 5 veckor gällande inbjudningsarbetet av målgruppen. All marknadsmaterial skall vara klar när ni startar. E-mail inviteringar, anmälningssida på webben, Linkedin posts samt Linkedin annonsering, eventuella fysiska inbjudningar. Samt delar som inkluderar CRM och marketing automation är några komponenter som är värdefulla att använda sig av och ha klara 5 veckor innan.

 

7. Ge kunderna dåligt samvete 

Var inte rädd för att på ett professionellt sätt ge de anmälda deltagarna ”dåligt” samvete om de ens tänker på att avboka. Så här gör ni. Precis när en kund anmält sig ringer ni upp kunden och tackar denne för anmälan (1:a personliga kontakten) sedan ringer ni kunden igen ca en vecka innan eventet och stämmer av om denna har några funderingar avseende eventet. (2:a kontakten). Om ni önskar så kan ni även skicka ett trevligt ”Vi ser fram emot ert deltagande mail” till kunderna 1-2 dagar innan eventet (3:e kontakten). Fokusera på att bygga en professionell men inte påflugen kontakt med individen.

 

8. Annonsera en tävling i inbjudan

Vid vissa tillfällen kan en förannonserad tävling attrahera deltagare till eventet. Se till och gör vinster personlig för deltagaren. Var inte rädd och berätta om denna tävling i det material i arbetet med att bjuda in kunder.

 

9. Ha inte onödigt långa events

Tid är värdefull för de flesta människor så se till att anpassa tiden för aktiviteten utifrån vald målgrupp och känsla.

 

10. Ju fler kommunikationskanaler desto bättre

Ju fler kommunikationskanaler ni använder i arbetet med att bjuda in kunder desto bättre. E-mail inviteringar, anmälningssida på webben, Linkedin posts samt Linkedin annonsering, fysiska inbjudningar och delar som inkluderar CRM och marketing automation är några bra alternativ och välja mellan.

 

11. Boka in anmälda kunder via en kalenderbokning

Se till att skicka en kalenderbokning till de kunder som anmält sig och se till att de bekräftar den. Detta minskar risken att kunden bokar in något annat på den allokerade tiden.

 

12. Använd en no show avgift

Använd en no show avgift. Oavsett om beloppet vanligen är rätt så minimalt så kan detta få en kund som tvekar på sitt deltagande att delta. Vanligen inte pga. av beloppet utan snarare den administrativa omständigheten av att hantera en sådan avgift. (Ja det är lite fräckt) Det är naturligtvis sedan upp till er om ni vill fakturera kunden eller ej.

 

13. Ge deltagarna en betydelsefull giveaway

Berätta om att deltagarna kommer få en betydelsefull giveaway som skapar värde för den deltagande individen. Var inte rädd för att informera om detta via de kommunikationskanaler ni använder i inbjudningsarbetet.

 

14. Låt kunderna utvärdera ert event

Låt kunderna utvärdera ert event så ni kan bli ännu bättre nästa gång.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>