Tack YRGO

Under hösten 2020 har WEFIND ansvarat för en 12 veckors utbildning vid YRGO inom Digital Sales & Social Selling.

En YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom digitala försäljningsprocesser för att förbättra ROI.

Kursen ger praktiska kunskaper i utformande av övergripande digitala strategier för att effektivisera säljprocesser, förbättra lönsamhet och öka affärsnärvaron online. Ledord genom hela kursen är försäljning, konvertering och optimering.

Kursen syftar till att ge dig utvecklade kunskaper i digital försäljning samt lära dig att kartlägga och bemöta kunder i en varierad online-miljö med bra spridning i olika medier och kanaler. Genom kursen lär du dig att arbeta efter en övergripande strategi ämnad att stärka den digitala affärsnärvaron genom riktad kommunikation, marknadsföring och målgruppsanpassade försäljningsinsatser med fokus på ökad leadsgenerering och konvertering.