Tack Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Tack Wesslau Söderqvist Advokatbyrå för att ni anlitat WEFIND i arbetet med att öka er kompetens om hur ni bygger ert digitala varumärke på LinkedIn utifrån målsättningen att bygga ett ännu starkare varumärke hos er målgrupp.

 

Linkedin är 2022 långt mer än en mötesplats för arbetssökande och företag som var fokus vid starten 2003.Här bygger vi nu affärsnätverk och håller oss uppdaterade om vår bransch och dess möjligheter. En genomarbetad (och aktiv) individprofil stärker inte bara bilden av vårt professionella jag, utan blir kan bli starka varumärkesambassadörer åt den organisation vi arbetar inom.

Verksamheter  gör inte affärer, utan det är individer i en verksamhet som gör affärer med individer i en annan verksamhet. Därför är medarbetarnas profiler på LinkedIn mycket starkare än företagssidan. En verklig person engagerar mer än vad ett företag gör och algoritmerna är mer generösa mot de personer som arbetar proaktivt via sin Linkedinprofil än som företag.

Som i alla sociala medier handlar det om hur man kan skapa det goda ryktet, närvaron och värde till sin målgrupp. Engagemang bland medarbetarna kring både individuella inlägg och företagets visar på en uppskattad verksamhet som man känner stolthet över att tillhöra.

 

Kontakta oss gärna om även ni som verksamhet vill bygga kompetens omkring digitalt varumärkesbyggande via LinkedIn >>>

Följ gärna vårt Nyhetsbrev på LinkedIn >>>