Tack Västsvenska Handelskammaren

Vi är både glada och stolta över att Västsvenska Handelskammaren nyligen anlitat oss i form av workshops omkring digitalt personligt varumärkesbyggande på LinkedIn med målsättningen att skapa ett större förtroende, närvaro och top of mind mot utvald målgrupp.

En strategiworkshop med oss innehåller komponenter om hur du som företag eller individ lyckas med er Digitala Synlighet & Social Selling B2B strategi på LinkedIn. Vi genomför en målgruppsanalys och benchmarkar er målgrupp och beslutsfattare mot LinkedIns databas. Genom de 9 huvudkomponenterna skapar vi sedan en gemensam plan på hur ni kan bygga en långsiktig varumärkeskännedom, förtroende och top of mind mot er målgrupp och beslutsfattare.

Läs gärna med om våra utbildningar via >>>