Tack Shibuya ! 

Tack Shibuya !

Under våren har WEFIND haft förmånen att arbeta tätt tillsammans med Shibuya i arbetet med att skapa närvaro, värde och förtroende mot deras kunder inom IBM affären.

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig – vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmonia

Shibuya Crossing som äer en del av PULSEN är en kompetent systemintegratör som levererar tjänster och lösningar inom områdena server, storage, säkerhet och kommunikation. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder bygga långsiktigt hållbara IT-lösningar som bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

WEFIND ser fram emot det fortsatta arbetet.

af

affa