Tack Shibuya !

Tack Shibuya !

Under hösten 2021 kommer Shibuya & WEFIND åter att samarbeta med att skapa affärsmöjligheter åt Shibuya. Denna gång kommer fokus ligga på Shibuyas multicloudlösningar

Shibuyas leveranser kring IT-infrastruktur, drift, molnlösningar och IT-support är en avgörande del i våra kunders dagliga verksamhet. Därför möter en lösning från Shibuya alltid de högsta kraven på trygghet, tillgänglighet och affärsnytta. Hos ett svenskt IT-bolag med svenska datahallar vet du dessutom att din data stannar där du vill ha den. Med dess multicloudlösningar kombinerar du tryggheten av att lagra data lokalt i Sverige – med flexibla molntjänster, som privata moln från Shibuyas egna datacenter eller publika molntjänster som Azure, IBM och AWS.

Shibuyas multicloud-lösning ger dig frihet, trygghet och flexibilitet och du kan enkelt kombinera eller byta när dina behov ändras

Shibuya i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig – vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmonia.

Shibuya som är en del av PULSEN är en kompetent systemintegratör som levererar tjänster och lösningar inom områdena server, storage, säkerhet och kommunikation. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder bygga långsiktigt hållbara IT-lösningar som bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

WEFIND ser fram emot det fortsatta arbetet.

 

Shibuya multicloud management.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>