Tack Percepio

Tack Percepio

WEFIND har förmånen att från hösten 2021 gå in som Social Media Partner till Percepio. Vårt ansvar ligger i att ta rollen som projektledare och kompetensbyggare när det gäller att driva den digitala resan och synligheten på Linkedin för deras verksamhet. Med målsättningen att skapa ett starkare varumärke som leder till fler affärsmöjligheter och en ökad kundbas. Vi kommer samtidigt att ansvara för att öka antalet individer i Percepios LinkedIn nätverk med rätt beslutsfattare utifrån deras specifika målgrupp.

Vi sidan av detta kommer vi fokusera på att öka kompetensen hos medarbetare inom Percepio när det gäller att arbeta strukturerat och effektivt med Social Selling B2B med målsättningen att generera fler kunder och en ökad kundbas.