Tack Lindholmen Science Park

Nyligen hade WEFIND förmånen att genomföra en eftermiddags-workshop tillsammans med MarCom teamet vid Lindholmen Science Park. 

Agendan för dagen var hur de via de olika verksamheter som ligger under Lindholmen Science Park , skall kunna utveckla deras digitala varumärken via LinkedIn med stöd av rätt strategier och konkreta tillvägagångsätt.

Med den primära målsättningen att skapa ett ännu starkare förtroende , närvaro och top of mind mot de olika målgrupper och intressenter som dessa verksamheter är intresserade av att påverka.

Ett uppdrag som vi är väldigt stolta över.

 

Lindholmen Science Park arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods, genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar vi ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område och dels driver vi program och aktiviteter för innovation och forskning

Lindholmen Science Parker erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och ny kunskap. Här finns plats och rum för nya nätverk, ny kompetens och nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi vet att starka idéer kommer ur samverkan.

 

Vill även du prata möjligheter som avser er verksamhet när det gäller ert digitala varumärke  ? Kontakta oss gärna >>>