TACK INTIME

Intime har anlitat WEFIND i en strategi workshop avseende området digital synlighet och Social Selling B2B. Där agendan har varit att skapa en övergripande strategi omkring arbetet med att skapa närvaro, förtroende och top of mind mot deras målgrupp via digitala verktyg.

Vi sidan av detta har vi fokuserat på att öka kompetensen hos medarbetare inom Intime  när det gäller att arbeta strukturerat och effektivt med Social Selling B2B med målsättningen att generera fler kunder och en ökad kundbas.