Tack Fintegrity

I veckan hade WEFIND förmånen att få bygga kompetens och inspiration på plats hos Fintegrity i deras arbete med att bygga ett ännu starkare digitalt varumärke via LinkedIn med ett primärt fokus på att attrahera nya duktiga medarbetare.

 

Fintegrity är en uppstickare på marknaden och utmanar dagens befintliga redovisningsbyråer och ekonomiska rådgivare. Vi erbjuder framåtriktad företagsekonomisk rådgivning i form av en CFO-tjänst på abonnemang (CFOaaS) och våra rådgivare har kompetenser inom bl.a. redovisning, ekonomistyrning, revision, affärssystem & intern kontroll, Corporate Finance samt bank & finans. Våra kunder är små- och medelstora ägarledda tillväxtbolag med stor variation i branscher, affärsmodeller, personligheter men med tydliga ambitioner som gemensam nämnare. Då framtiden är det enda vi kan påverka arbetar vi med konstruktiva och konkreta handlingsplaner för just framtiden.

Fintegrity har inga ambitioner att likna andra aktörer på marknaden då vi anser att ekonomisk rådgivning för små- och medelstora bolag behöver utvecklas och moderniseras. I.o.m. att små- och medelstora företag utgör ryggraden i svenskt näringsliv så är du hos oss med och bidrar med en mycket viktig samhällsinsats. Företagssegment som vi hjälper är bl.a. näringslivets största arbetsgivare och då samtidigt viktiga integratörer in i samhället samt skattebetalare som är med och finansierar de allmänna samhällsfunktionerna. Vi alla tjänar på att små- och medelstora företag mår finansiellt bra.

 

Kontakta oss gärna om ni vill bygga kompetens omkring digitalt varumärkesbyggande via LinkedIn  >>>

Följ gärna vårt Nyhetsbrev på LinkedIn >>>