Tack Exclusive Networks Sweden

Under februari 2021  har Exclusive Networks Sweden anlitat WEFIND i strategi workshopar avseende området digital synlighet och Social Selling B2B. Där agendan har varit att skapa en övergripande strategi omkring arbetet med att skapa närvaro, förtroende och top of mind mot deras målgrupp via digitala verktyg.

Vi sidan av detta har vi också fokuserat på att öka kompetensen hos medarbetare inom Exclusive Networks Sweden när det gäller att arbeta strukturerat och effektivt med Social Selling B2B.