Tack CityMail

Under våren 2021  har CityMail anlitat WEFIND i strategi workshopar avseende området digital synlighet och Social Selling B2B. Där agendan har varit att skapa en övergripande strategi omkring arbetet med att skapa närvaro, förtroende och top of mind mot deras målgrupp via digitala verktyg.

Vi sidan av detta har vi fokuserat på att öka kompetensen hos medarbetare inom CityMail  när det gäller att arbeta strukturerat och effektivt med Social Selling B2B.