Skapa ett varierande content i LinkedIn-flödet

Skapa ett varierande content i LinkedIn-flödet

Lyft fram dina förebilder

Lyft fram dina förebilder. Välj ut 5 personer i ditt affärnätverk som betyder mycket för din utveckling. Berätta om dessa i varsitt enskilt statusinlägg. De kommer känna sig uppskattade och du utvecklar relationen. Det finns en stor chans att de skriver några varma rader om dig som tack och stärker ditt personliga varumärke.

Exemplifiera från ditt egna liv

Vid ett inlägg på LinkedIn där du skall tycka till om ett specifikt ämne. Ta dig en funderare på om du har möjligheten att göra inlägget mer personligt genom att skapa referenspunkter utifrån ditt egna liv. Där du använder familj/vänner samt händelser från din vardag som exempel i din dialog. Det visar att du vågar bjuda på dig själv och du gör kommunikationen mer mänsklig.

Fråga

Om du har en fundering omkring ett specifikt ämne eller situation. Våga ställ en fråga i en LinkedIn post rakt ut till ditt nätverk. Detta visa både på mod och öppenhet inför nya tankar och idéer samtidigt som du lyfter fram hur värdefullt det är för just dig att få input från ditt nätverk.

Visa

Om du har en spännande fysisk tjänst eller produkt – Ta dig tid och visa hur den fungerar och skapar värde – genom ett filmklipp på LinkedIn. Om du har möjligheten och presentera hur den tillverkas och produceras är detta ett innovativt sätt och skapa en nyfikenhet för er verksamhet och varumärke.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>