Social Selling via LinkedIn

Social Selling via LinkedIn

Människor gör affärer med människor man tycker om så enkelt är det. 

Så enkelt är det.

Ditt personliga varumärke handlar om dig och ingen annan. 

Det måste vara genuint och ha sitt ursprung från ditt sinne och hjärta för att det skall vara trovärdigt. Skapa energi i dina projekt från drivkraften av vad just DU tycker är fascinerande, värdefullt och roligt. Det är först när motivationen är sann som du lyckas navigera rätt både utifrån ett personligt och professionellt perspektiv.

 

Bygg ditt varumärke med målsättningen att växa som människa och inte för snabba karriär eller affärsmöjligheter.

Detta gör dig mer trovärdig och du får betalt i ökad lyhördhet från din omgivning. Människor nätverkar nämligen gladeligen med individer som bidrar med värde och energi. Sträva efter att bli den person som andra vänder sig till för individuell utveckling och kompetenshöjning inte bara för karriär eller affärsmöjligheter.

 

Påmind dig om att människor inte alltid minns vad du sagt eller gjort. Men de minns hur Du fick dem att känna.

Var mer nyfiken än informativ. Ställ frågor. Visa att du är intresserad av personen i sig. Använd drivkraften av denna tes. Men gör det på ett transparent och ödmjukt sätt annars blir du genomskådad.

 

Ett första steg i att utveckla ditt personliga varumärke är att skapa sin egna unika Varumärkesvision.

Detta är en vision om hur du vill tolkas av andra personer i din omgivning, kort och koncist summerat. Vad bör du tänka på när du utvecklar din varumärkesvision?

  • Identifiera vad du drivs av för värderingar och rangordna dessa.
  • Identifiera vad du har för karaktärsdrag och rangordna dessa.
  • Identifiera vad du har för kvaliteter och rangordna dessa.
  • Identifiera vad du har för passioner och rangordna dessa.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>