Lova mindre

I en affärsprocess kan det ofta vara effektfullt att inte lova kunden för mycket i ett första möte oavsett om du vet att du kommer leverera på diskuterade KPI´s.

Det är positivt att ge affärsprocessen ett moment där du tar dig tid att undersöka vissa parametrar. Samtidigt kan du enkelt återkoppla till kund på ett sätt som kunden uppfattar som snabbt och naturligt.

Det är möjligen så att du oavsett har anledning att återkomma till kunden. Men just när det gäller löften som är extra viktiga och mer komplexa kan detta vara värdeskapande.

Du visar att du är extra mån om affärsprocessen och vill stämma av så de viktigaste komponenterna analyseras. Jag brukar av naturliga skäl välja de KPI´s som är mest betydande för kunden och de som är mest komplexa.

 

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>