LinkedIn Content Marketing

LinkedIn Content Marketing

Content stärker relationen med målgruppen, utan det primära syftet att sälja.

Det handlar om att bygga varumärket – med intressant och relevant innehåll.

För att utvärdera den effekt ert content har är det ofta bättre att börja med en pilot där ni testar hypoteser i mindre skala genom att publicera innehåll med olika budskap, vinklar och ämnesområden under en viss tid.

Hur svarade målgruppen på respektive budskap?

Lika mycket som content marketing handlar om att berätta handlar det om att lyssna. Genom att vara lyhörd för vilka budskap och berättelser som målgruppen svarar bäst på skapas en bättre bild och förståelse av dem ni vill nå. Insikterna från pilotpubliceringarna är förstås en viktig del när ni går in i själva arbetet med contentstrategi och analyserar ert nuläge.

Att en contentstrategi utgår från tydliga mål är självklart. Men att sätta mål är inte så enkelt. En populär metod är att jobba utifrån SMART-metoden som är en förkortning där ett mål ska uppfylla följande kriterier:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsbundet

Många verksamheter sitter med utmaningar när det gäller att leverera på contentstrategi. En tydligt ansvarsfördelning är A & O Många gånger så beror detta på att ansvarsfördelningen inte är förankrad. Märk väl att ett ansvar inte betyder att bara en person skall arbeta med den uppgiften eller överhuvudtaget.

Genom LinkedIn Content Marketing se till och dela på ansvaret så blir inte content arbetet så tungt.

En sista reflektion : Tänk på dig själv som ett varumärke du vill utveckla. Fundera på hur du vill uppfattas av din omgivning både privat och professionellt. Det kanske är så att du önskar uppfattas på ett speciellt sätt utifrån ett specifikt forum eller roll. Det är först när du tydliggjort dessa parametrar för dig själv som du mer strukturerat kan börja arbeta med att utveckla de komponenter du vill förbättra eller förändra. Det är både en rolig och spännande resa.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>