Göteborgs Uppfinnareförening

I september hade jag förmånen att föreläsa på Göteborgs Uppfinnareförening inför ett 40-tal entusiastisk och trevliga uppfinnare.

Ämnen på föreläsningen : Hur du som företagare effektiviserar arbetet med att bygga personliga nätverk – med målsättningen att utöka både ditt personliga och professionella nätverk.