Fler bra tips för att lyckas med försäljning 2018

Har vi en affär?

Öva på att ställa svåra frågor. Ofta.

Jag har uppfattningen att det är jobbigt att i en affärsprocess ställa svåra risktagande frågor. Som exempelvis ”Motsvarar förslaget era förväntningar? ”eller ”Hur många konkurrenter står vi inför och vilka är dessa ? ”eller ”Är vi ett av de alternativen ni kollar vidare på? eller ”Har vi en affär eller ej?” Genom att ställa dessa frågor får du en tydligare vetskap om hur du skall manövrera affärsprocessen. Dessa frågor är samtidigt ett utmärkt sätt att stämma av att affärsprocessen leder i den riktigt du själv önskar. Istället för att bara gasa på och hoppas på att kunden sitter på just ditt tåg. Det kan mycket väl vara så att du får möjligheten att rädda en affär tack vare att du ställt en svår fråga i rätt skede i affärsprocessen.

Riktigt modiga säljare frågar även kunden ”Vad hade vi kunnat gjort bättre för att få affären?”.

 

Prata med en avlägsen bekant.

Låtsas att du pratar med din trevliga avlägsna bekant – som du så sällan ringer – men vill göra ett gott intryck på.

Ju mer harmoniskt och lugnt du pratar med en kund desto större chans att kunden verkligen lyssnar och vill lyssna på ditt budskap. Om du löpande arbeta med att välja ett tryggt tonläge så kommer det vara enklare att kommunicera mer risktagande information. Du utstrålar ett tydligare självförtroende och starkare budskap i motsvarighet till en nervös och stressad säljare.

Du sticker ut i mängden av alla som ringer.

 

Bidra med en ökad säljkultur

Energi, motivation och bättre resultat skapas inte bara genom en sund säljkultur.

Men det finns goda tecken på att en hälsosam säljkultur går hand i hand med bra presterande verksamheter. Hur kan du höja säljkulturen till förmån för dig och dina kollegor? Berätta om dina roligaste och bästa affärer. Involvera och be om feedback från kollegor med olika ansvarsområden, inte bara de som själv arbetar direkt med försäljning. Lyssna på deras feedback. Kommunicera egna tankar och förslag till dina kollegor och chefer. Iscensätt mindre och icke prestigefyllda säljtävlingar. Beröm andra när de får in en bra affär. Skriv ut en lista på dina drömkunder och sätt upp på kontorsväggen. Presentera ett månatlig sälj-nyhetsbrev där hela organisationen kan ta del av roliga affärer som genomförs.

En ökad säljkultur leder till ökad energi, motivation och bättre resultat.