En viktig fråga du bör ställa för att ni dina mål!

En viktig fråga du bör ställa dig för att ni dina mål!

I vår vardag ställs vi ofta inför olika typer av uppgifter. Vissa ingår i ditt uppdrag. Andra är mer tveksamma.

Ibland måste vi engagera oss i uppgifter som inte ingår i våra vanliga ansvarsområden. Men trots det är det bra att försöka hålla sig till sitt egna fokusområde.

Är du säljare är du ju faktiskt anställd för att nå dina mål.
För att lyckas är det viktigt att du påminner dig om vad som ingår i ditt jobb och vilka uppgifter du får betalt för att utföra.

Jag har en fråga som jag ställer till mig själv flera gånger per vecka.

Det du gör just nu, hjälper det dig att nå dina mål?

Om jag svarar ja fortsätter jag. Om jag svarar nej försöker jag avsluta uppgiften om det är möjligt. Om jag känner mig osäker brukar jag fundera en gång till.

Genom att löpande värdera mina sysslor ökar jag mina chanser att:

-Nå mina mål.
-Reflektera över mina beslut.
-Klargöra varför en uppgift är viktigare än en annan.
-Säga nej till uppgifter.

Detta är naturligtvis svårt och inte alltid självklart. Men jag vill uppmana er att träna på det. Genom enkla strategier kan du minska tiden du lägger på onödiga saker och istället satsa på att göra det som krävs för att nå dina mål.

Din tid är värdefull och den kan inte sparas för framtida bruk.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>