Er content strategi på LinkedIn

Er content strategi på LinkedIn

Sitter ni med utmaningar när det gäller att leverera på er contentstrategi ?

Många gånger så beror detta på att ansvarsfördelningen inte är förankrad.Märk väl att ett ansvar inte betyder att bara en person skall arbeta med den uppgiften eller överhuvudtaget.

Men ansvaret måste ligga hos en specifik individ för just den uppgiften.Tänk på att en eller flera individer kan ha ansvar för olika delar i nedanstående.

 

Låt mig presentera ett förslag till en ansvarsfördelning :

1. Projektledning Delegera ett ansvar för att projektleda er övergripande contentstrategi.

2. Skapare Delegera ett ansvar för skapandet av innehållet utifrån ömkansvärda områden.

3. Visuell kompetens Delegera ett ansvar för de visuella delarna som bidrar med att skapa en unik, proffsig och tydlig helhet.

4. Researcher Delegera ett ansvar för att finna underlag utifrån er contentstrategi.

5. Godkännare Delegera ett ansvar för att godkänna och dubbelkolla det som skall publiceras.

6. Uppföljning och resultat Delegera ett ansvar för att mäta och följa upp resultatet av era insatser.

 

Påminner om att en eller flera personer kan naturligtvis både ansvara för såväl som genomföra olika delar.

 

Läs gärna vår artikel på LinkedIN  Skapa ett varierande content i LinkedIn-flödet är enkelt , eller ?

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>