Dos för ett fullsatt B2B Event

Varför kommer det inga kunder ?


Har ni någon gång planerat och genomfört ett kunds event där det slutgiltiga resultatet av antalet deltagare inte blev vad du hade hoppats på?

Om du möts av denna utmaning så kommer här 13 värdefulla tips att ta med er in i nästa B2B event.

 

1. Testa ert huvudbudskap mot er befintliga kundbas. Ert huvudsakliga budskap i agendan är väldigt vital när det gäller att attrahera rätt målgrupp. Se till att mäta budskapets potential.

 

2.Addera ett personligt värde i agendan till mottagaren och inte endast utifrån dennes professionella roll och titel. Personliga incitament är väldigt värdefulla för relationsbyggande.

 

3.Tänk utanför boxen i val av venue och plats där du håller eventet. Detta skapar ett innovativt intryck samtidigt ge du deltagaren en möjlighet att uppleva en annorlunda upplevelse.

 

4.Involvera besökarna praktiskt i deltagande. Låt kunderna se och testa era lösningar och tjänster.

 

5.Fördela ut ansvar på alla actions i hela projektet.

 

6.Använd ljud och bild som starka influensers. Skapar en intressant och spännande atmosfär.

 

7.Annonsera en tävling i inbjudan för att skapa nyfikenhet. Personliga incitament är en bra dragningskraft.

 

8.Ha korta avstämningsmöten ofta under hela projektet.

 

9.Ha minst 5 veckor till bearbetningen av målgruppen du vill invitera.

 

10.Använd minst 6 kommunikations kanaler för att sprida er inbjudan. (Samtal/ Linkedin/Hemsidan/Fysiska utskick/Nätverk/CRM).

 

11.Boka in de anmälda kunderna i er digitala kalender och se till så de acceptera.

 

12.Ge deltagarna en betydelsefull och minnesvärd giveaway. Adderar en värdefull och påminnande effekt när du arbetar med uppföljningen.

 

13. Låt kunderna utvärdera ert event.