Digital Multikanal & Omnikanal – Vad är skillnaden?

Digital Multikanal & Omnikanal – Vad är skillnaden?

 

Vad är multikanal?

Definition : Multikanalsmarknadsföring innebär, i korta drag, att ett företag interagerar med potentiella och befintliga kunder över flertal kanaler – online såväl som off-line.

Många kunder utnyttjar ett flertal kanaler under sin köpresa. De kollar på en varan i sin dator, jämför priser i mobilen, i butiker på stan för att slutligen slå till i en butik eller online.

Utmaning : Problemet är att många företag behandlar varje kanal som en mer eller mindre separat enhet, snarare än en integrerad helhet.

Genom att separera kanalerna blir det svårt att skapa en enhetlig bild över den enskilda kundens beteendemönster. Konsekvensen blir att värdefull kunddata fastnar i de enskilda kanalerna, snarare än frigörs och integreras till en överblickande helhet.

 

 

Vad är Omnikanal?

Definition : Omnikanalsmarknadsföring innebär, likt multikanalsmarknadsföring, att ett företag integrerar med potentiella och befintliga kunder över flertalet kanaler.

Men till skillnad från en multikanal strategi synkroniserar en omnikanalstrategi marknadsföringen över alla kontaktytor  – utan barriärer. Resultatet blir en integrerad, sömlös och personaliserad kundupplevelse över samtliga kanaler.

Genom att riva ned barriärer mellan dina enskilda kanaler får du en värdefull insyn till den enskilda kundens beteende i relation till ditt företag över alla kanaler samtidigt.

Med hjälp av den omfattande data du samlar in kan du leverera relevant innehåll till rätt kund vid rätt tillfälle.

 

Att tänka på i Omnikanal kommunikationen

I den digitala tidseran har marknadsföringen utvecklats från varumärkes-centrerad till kund-centrerad

Istället för att ge alla kunder samma budskap måste företagen vara relevanta med hjälp av riktig data (och inte enbart demografisk data) mot enskilda köpare.

Nära och personligt

Samma storlek passar inte alla

Du måste följa kundens digitala fotspår

 

 

 

 

Kontakta oss gärna om ni vill bygga kompetens omkring digitalt varumärkesbyggande via LinkedIn >>>

Följ gärna vårt Nyhetsbrev på LinkedIn >>>