Därför postar jag LinkedIn posts kl 7.00

1. Chansen är bra att dina mottagare är på väg till jobbet med någon form av kommunalt medel och fördriver tiden med att besöka Linkedin via sina smartphones.

2. Chansen är bra att dina mottagare precis har slagit på datorn och startar upp morgonen med att se händelser på LinkedIn, tillsammans med en god kopp kaffe.

3. Chansen är bra att flertalet av dina mottagare har som arbetsrutin att arbeta med Linkedin som en start på dagen.