Därför hjälper vi våra kunder med content och SEO

Varför SEO?
För att synas på Google finns det huvudsakligen två olika tillvägagångssätt, antingen betald marknadsföring som innebär att du betalar en viss summa varje gång någon klickar på din annons eller just genom sökmotoroptimering. Vilket innebär att man använder olika metoder för att synas så högt upp som möjligt på olika sökmotorer.

 

Vad är SEO?
Många har hört talas om SEO och fått veta att det är viktigt om man vill öka synligheten för en hemsida. Men vad består sökmotoroptimering av och vad är det vi rent faktiskt gör när vi optimerar din hemsida?

1. Lära känna dig och din verksamhet.
Som ett första steg lär vi känna varandra, kanske kan detta vara det viktigaste steget på vår resa tillsammans då lär vi oss mer om er, vilka ni är samt era mål och visioner. Ni är kärnan i verksamheten och utan att lära känna er kan vi omöjligen veta vart ni vill med verksamheten.

2. Sökordsanalys.
Den analys vi genomför ligger till grund för vårt vidare arbete, med andra ord kan man se det som en förundersökning. I detta steg analyserar vi sökpotentialen utifrån ett sökmotorperspektiv. I ett lite enklare språk innebär det att vi bland annat genomför en analys av marknaden så som den ser ut idag. Några av frågorna vi söker svar på är följande. Vilka termer söker man på? Hur mycket söks respektive term? Hur ska er målgrupp hitta er bäst? Hur ser konkurrensen ut? Hur vill kunderna hitta er?

3. On-page SEO.
Med utgångspunkt i ovanstående kan vi utreda hur er hemsida är byggd. Vi tar hänsyn till det vi får fram i vår sökordsanalys då resultaten från den ska spegla sig på er hemsida. Google har ett stort antal parametrar de tar hänsyn till, däribland innehåll, kod och struktur. Är er hemsida omtyckt av sökmotorerna eller vad kan vi annars göra för att öka sökmotorvänligheten? De åtgärder vi anser bör tas kan vi göra åt dig, så du får tid till annat.

5. Rapportering.
I samråd med er bestämmer vi hur ofta ni önskar lägesrapporter. Vi ger dig information kring vad som har ändrats, position på sökmotorer, länkrapporter med mera. Det är viktigt både för oss och för er så att vi ständigt går åt rätt håll. Genom att ha järnkoll kan vi ständigt utföra små justeringar vilket ger vi oss förutsättningarna för att lyckas med er SEO.

 

Är SEO trolleri?
Aktivt arbete med SEO sker inte över en natt. SEO kräver tålamod och det tar tid innan man ser resultat. Det beror också på vad det är för typ av hemsida du vill ranka för, en verksamhet med mycket konkurrens är svårare att ranka för medans en verksamhet med lite konkurrens rankar snabbare.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>