Content Strategi

Content Strategi

Content stärker relationen med målgruppen. Det handlar om att bygga varumärket – med intressant och relevant innehåll.

För att utvärdera den effekt ert content har är det ofta bättre att börja med en pilot där ni testar hypoteser i mindre skala genom att publicera innehåll med
olika budskap, vinklar och ämnesområden under en viss tid.

 

Hur svarade målgruppen på respektive budskap?

 

Lika mycket som content marketing handlar om att berätta handlar det om att lyssna. Genom att vara lyhörd för vilka budskap och berättelser som
målgruppen svarar bäst på skapas en bättre bild och förståelse av dem ni vill nå. Insikterna från pilotpubliceringarna är förstås en viktig del när ni går in i
själva arbetet med contentstrategi och analyserar ert nuläge.

Att en contentstrategi utgår från tydliga mål är självklart. Men att sätta mål är inte så enkelt. En populär metod är att jobba utifrån SMART-metoden
som är en förkortning där ett mål ska uppfylla följande kriterier:

• Specifikt
• Mätbart
• Accepterat
• Realistiskt
• Tidsbundet

 

Många verksamheter sitter med utmaningar när det gäller att leverera på contentstrategi. En tydligt ansvarsfördelning är A & O Många gånger så
beror detta på att ansvarsfördelningen inte är förankrad. Märk väl att ett ansvar inte betyder att bara en person skall arbeta med den uppgiften
eller överhuvudtaget.

 

6 ansvarsroller i er Content Strategi

Projektledning

Delegera ett ansvar för att projektleda er content
strategi där en eller flera personer kan ansvara
för olika delar.

Skapare/skribent

Delegera ett ansvar för att skapa content/aktiviteter
utifrån ett specifikt/specifika områden utifrån
föregående slide.

Visuell kompetens

Involvera någon med visuell kompetens som
kan bidra med att skapa en unik, proffsig och
tydlig visuell tydlighet.

Reseracher

Delegera ett ansvar för att finna externt underlag
utifrån er strategi där en eller flera personer kan
ansvara för olika delar.

Godkännare/Dubbelkolla

Delegera ett ansvar för att dubbelkolla
publicering utifrån er strategi där en eller flera
personer kan ansvara för olika delar.

Uppföljning

Delegera ett ansvar för att mäta och följa upp
resultatet av era insatser. Finns mätverktyg.

 

 

Kontakta oss gärna om ni vill bygga kompetens omkring digitalt varumärkesbyggande via LinkedIn >>>

Följ gärna vårt Nyhetsbrev på LinkedIn >>>