Boolean Search – nå rätt personer på LinkedIn

Boolean Search – nå rätt personer på LinkedIn | Wefind

Starta 2022 med Boolean Search

Använder du LinkedIn i ditt arbete? Eller kanske använder du det inte i den utsträckning som
faktiskt är möjligt? Oavsett så tycker vi att nyårslöftet inför 2022 ska innehålla en plan för hur
du ska använda LinkedIn på bästa sätt för just din organisation. Det är nämligen ett utmärkt
verktyg för att nå ut med ditt erbjudande, informera om ditt företag men också rekrytera.

Teamet på Wefind är riktiga nördar när det kommer till LinkedIn och vi kan inte nog prata om
och alla dess funktioner och fördelar. Grundläggande när du använder LinkedIn är att du når
relevanta personer och därför vill vi ge dig våra bästa tips inom Boolean Search, ett verktyg
för att nå rätt personer.

 

Är Boolean Search ett nytt fenomen?

Boolean search, kombinationssökning, boolesk sökning – kärt barn har många namn.
Tvärtom till vad många tror är det inte en ny metod, utan har funnits sedan 1800-talet då
matematikern George Boole utvecklade denna metod för symbolisk logik. Boolean search
används på de flesta databaser och metoden gör det möjligt att bredda och/eller begränsa
dina sökningar.

 

Varför är Boolean Search ett bra verktyg?

Det ger dig möjlighet att åstadkomma mer komplexa, organiserade och målinriktade
sökningar som ger dig mer precisa resultat och därmed en möjlighet för dig att nå ut till rätt
personer. Vem vill inte det? Hur gör jag?
När du söker efter personer att kontakta använder du termerna AND, OR och NOT samt
citattecken och parentes. Termerna går att kombinera eller användas var för sig och du
kommer att märka hur kvaliteten på dina sökningar ökar avsevärt, vilket kommer att spara
dig både tid och pengar. Låt oss berätta mer!

 

AND
AND används för att bredda din sökning och du kan använda det på två olika sätt.
Exempel 1: marknadsföring AND reklam. Med en sådan sökning finner du personer inom de
båda områdena.
Exempel 2: försäljare AND försäljning. Orden betyder i grund och botten samma sak men
det är något som systemet inte förstår. Genom att skriva med båda termerna ökar chanserna
att du hittar det du faktiskt söker.

OR
OR används för att bredda din sökning och för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna
på grund av semantik. Ett exempel är att skriva rekrytering OR HR.

NOT
NOT används när du vill exkludera något från din sökning och därmed begränsa ditt
sökresultat. Det kan exempelvis användas när du söker rekryterare men ej HR. Då skriver
du rekryterare NOT HR och vips så har du tagit bort irrelevanta personer.

“” – Citattecken
Visst är dagens teknik fantastisk? Men viktigt att tänka på är att det fortfarande är en dator,
vilket innebär att vi ibland får hjälpa till en aning. Låt säga att du söker efter en software
developer. LinkedIn kommer då att separera de två orden och addera ett AND. Det innebär
att sökningen kommer att bli mycket bred. Genom att sätta citationstecken (“software
developer” kommer LinkedIn att se det som en term och ge dig resultat som innefattar båda
orden.

 

Parentes
Sist men inte minst har vi parentes. Det används för att hjälpa datorn att söka i rätt ordning.
Med andra ord berättar du för LinkedIn vad systemet ska titta på i första hand. Låt säga att
du vill söka efter affärsområdeschef OR HR AND rekryterare så kommer datorn att ha svårt
att förstå vilket resultat du önskar. Med det sagt måste vi använda oss av logik och istället
skriva affärsområdeschef OR (HR AND rekryterare). Det vi säger är att vi antingen vill vi hitta
en affärsområdeschef eller en kombination av HR och rekrytering.

 

Några sista tips!
– Om du tidigare inte använt dig av Boolean Search förstår vi att det kan kännas som
en utmaning. Så vårt kanske viktigaste tips till dig blir att testa, öva och pröva. För du
vet precis som vi att övning ger färdighet och du kommer att märka skillnad i dina
resultat.
– Boolean Search kan användas både med LinkedIn Sales Navigator och på den
vanliga LinkedIn.
– Termerna AND, OR och NOT ska alltid skrivas med stora bokstäver.
– Navigera runt på LinkedIn och gör sökningar för att se vad personerna du önskar nå
ut till titulerar sig som. Genom att få insyn kan du skapa bättre sökningar.

 

Wefind hjälper dig hitta nya kunder!
Vi är riktigt duktiga på LinkedIn och hjälper dig att hitta nya kunder genom att bygga ert
digitala varumärke på LinkedIn. En god idé är att starta 2022 genom att gå någon av våra
många utbildningar. Du finner mer information här. Hoppas vi ses!

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>