5 tips ! Skapa större närvaro mot era kunder på LinkedIn

5 enkla actions er verksamhet kan genomföra för att skapa en större närvaro mot kunder på LinkedIn.

1. Be varje medarbetare att kommunicera i sin statusrad på Linkedin vilket värde/kompetens de bidrar med till era kunder – inte vad de har för titlar.

2. Be medarbetarna att connecta med alla befintliga kunder de arbetar mot. Ett större nätverk hos era medarbetare skapar en större total närvaro på Linkedin för hela organisationen.

3. Strömlinjeforma medarbetarnas bakgrundsbild på Linkedin. Igenkänningsfaktorn skapar en större synlighet hos potentiella nya kunder.

4. Lägga till information om er Linkedin sida i alla medarbetares mejl-signaturer.

5. Påminn era medarbetare (på ett ödmjukt sätt) att de gärna får Lika och Dela det som företaget eller andra kollegor postar på LinkedIn.