Skapa större närvaro mot era kunder på LinkedIn

Skapa större närvaro mot era kunder på LinkedIn

5 enkla actions er verksamhet kan genomföra för att skapa en större närvaro mot kunder på LinkedIn.

1. Be varje medarbetare att kommunicera i sin statusrad på Linkedin vilket värde/kompetens de bidrar med till era kunder – inte vad de har för titlar.

2. Be medarbetarna att connecta med alla befintliga kunder de arbetar mot. Ett större nätverk hos era medarbetare skapar en större total närvaro på Linkedin för hela organisationen.

3. Strömlinjeforma medarbetarnas bakgrundsbild på Linkedin. Igenkänningsfaktorn skapar en större synlighet hos potentiella nya kunder.

4. Lägga till information om er Linkedin sida i alla medarbetares mejl-signaturer.

5. Påminn era medarbetare (på ett ödmjukt sätt) att de gärna får Lika och Dela det som företaget eller andra kollegor postar på LinkedIn.

 

Andra fokusområden som skapar större närvaro mot era kunder på LinkedIn:

Lyft fram dina förebilder. Välj ut 5 personer i ditt affärnätverk som betyder mycket för din utveckling. Berätta om dessa i varsitt enskilt statusinlägg. De kommer känna sig uppskattade och du utvecklar relationen. Det finns en stor chans att de skriver några varma rader om dig som tack och stärker ditt personliga varumärke.

Exemplifiera från ditt egna liv. Vid ett inlägg på LinkedIn där du skall tycka till om ett specifikt ämne. Ta dig en funderare på om du har möjligheten att göra inlägget mer personligt genom att skapa referenspunkter utifrån ditt egna liv. Där du använder familj/vänner samt händelser från din vardag som exempel i din dialog. Det visar att du vågar bjuda på dig själv och du gör kommunikationen mer mänsklig.

Fråga. Om du har en fundering omkring ett specifikt ämne eller situation. Våga ställ en fråga i en LinkedIn post rakt ut till ditt nätverk. Detta visa både på mod och öppenhet inför nya tankar och idéer samtidigt som du lyfter fram hur värdefullt det är för just dig att få input från ditt nätverk.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>