5 tips för dig som vill skapa värdefulla nätverk

  1. Nätverkar för att växa som människa. Allt för många är för fokuserade på att nätverka med fokus på sin yrkesroll och karriär. Nätverka med målsättningen att utvecklas som människa så kommer dina möjligheter att blomma.
  2. Tänk omsorgsfullt på vilket syfte du har med ditt nätverkande. På så sätt kommer du vara mer fokuserad på att nätverka med rätt kontakter och nätverk som skapar mest värde för dig. Det handlar inte om kvantitet utan om kvalitet.
  3. Ge mer än du tar. Bli den personen i ditt nätverk som andra vänder sig till för kompetens och feedback. På sikt kommer detta innebära att du utökar ditt nätverk med kontakter som verkligen vill ta sig tid att stöta dig.
  4. Gör alltid en research på den person eller nätverk du önskar involvera. Detta skapar ett professionellt intryck samtidigt som du känner dig tryggare i nätverksdialogen.
  5. Kliv utanför din komfortzon. Expandera ditt nätverk bortom din vanliga vardag för att skapa nya synergier från andra branscher, yrkesroller och personligheter.