5 innovativa sätt att synas i LinkedIn vimlet

5 innovativa sätt att synas i LinkedIn vimlet

Förebilder

Lyft fram dina förebilder. Välj ut 5 personer i ditt affärnätverk som betyder mycket för din utveckling. Berätta om dessa i varsitt enskilt statusinlägg. De kommer känna sig uppskattade och du utvecklar relationen. Det finns en stor chans att de skriver några varma rader om dig som tack och stärker ditt personliga varumärke.

 

Exemplifiera från ditt egna liv.

Vid ett inlägg på LinkedIn där du skall ventilera eller tycka till om ett specifikt ämne – Ta dig en funderare på om du har möjligheten att göra inlägget mer personligt genom att skapa referenspunkter utifrån ditt egna liv. Där du använder familj och vänner som exempel i din dialog. Det visar att du vågar bjuda på dig själv och du gör dialogen mer mänsklig.

 

Glöm inte händelsefoton

Vid ett kundbesök, partner besök eller liknande, fråga om du får ta ett foto tillsammans för att lägga upp på din Linkedin sida. Berätta att du kommer tagga både personen och företaget med fokus på att bredda bådas varumärken. Ta gärna med logotypen i bakgrunden på den verksamhet du besöker om möjligt. Om du känner dig osäker på om han eller hon uppskattar texten du tänker publicera stäm av detta med hen först.

 

Fråga

Om du har en fundering omkring ett specifikt ämne eller situation. Våga ställ en fråga i en LinkedIn post rakt ut till ditt nätverk. Detta visa både på mod och öppenhet inför nya tankar och idéer samtidigt som du lyfter fram hur värdefullt det är för just dig att få input från ditt nätverk.

 

Visa

Om du har en spännande fysisk tjänst eller produkt – Ta dig tid och visa hur den fungerar och skapar värde – genom ett filmklipp på LinkedIn. Om du har möjligheten och presentera hur den tillverkas och produceras är detta ett innovativt sätt och skapa en nyfikenhet för er verksamhet och varumärke.