5 frågor som öppnar dörrar

I arbetet med att öppna dörrar hos helt nya kunder,är det(inte alltid)ofta värdefullt att fokus på beslutsfattaren.

Dock oavsett vem du försöker nå kan det vara enklare sagt än gjort.

Ett tips är att funderar på nedanstående 5 frågor nästa gång du skall öppna en helt ny dörr.

Här skall du ha ditt fokus på den enskilde individen.

Ej verksamheten.

 

1. Vilka fysiska och digitala forum/affärnätverk kan han/hen/hon tänkas vara delaktiga i utifrån sin yrkesroll?

2. Vilka kompetensområden kan han/hen/hon tänkas intresserar sig för utifrån sitt ansvarsområde & utvecklingsbehov?

3. Vilka kanaler & resurser kan han/hen/hon tänkas välja för att utvecklas inom dessa områden?

4. Vilka medier kan han/hen/hon tänkas analyserar utifrån sitt ansvarsområde & utvecklingsbehov?

5. Om personen har en Linkedin sida – Sondera möjligheten att se över vilka områden han/hen/hon är engagerade i. Inom vilka områden kan du utifrån detta sedan slå upp en värdeskapade dialog omkring?

 

Komponera sedan en plan om hur du på bästa sätt kan nå ut till just denna person på ett personligt och värdeskapande sätt.

Där dialogen är anpassad efter personens behov ej endast verksamhetens.