Värdeskapande digitalt nätverk på LinkedIn

Värdeskapande digitalt nätverk på LinkedIn

 

Kvalitet framför kvantitet.

Stirra dig inte blind på kvantiteten avseende antal individer i ditt nätverk. Fokusera på individer som ligger inom ramen för din målgrupp när det gäller potentiella kunder/samarbetspartners/rekryterare etc. Det finns en stor risk att de kontakter som inte skapar värde för dig fyller ditt flöde med icke värdeskapande information. Vilket ökar risken att du missar information som skulle kunna skapat värde för dig.

Arbeta proaktivt

Glöm inte att proaktivt arbeta gentemot de kontakter som du får in i ditt nätverk. Exempelvis ge feedback på det innehåll som dina nya kontakter skapar. Eller sträcka ut en hand till en digital eller fysisk dialog omkring ett ämne eller synergier som ni möjligtvis har gemensamt. Sänd värdeskapande information direkt till en kontakt utifrån dennes fokusområde och roll.

Ha tålamod

Människor tycker om att samarbeta med människor man har förtroende för. Så även digitalt. Så lägg tid och fokus på att skapa, innehåll, content och mjuka interaktion med ditt nya nätverk innan du sträcker ut en hand omkring ett konkret möte eller samtal. Skapa en digital ”bombmatta” med möjligheter för ditt nätverk att återkoppla till dig.

 

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>