Värdeskapande affärsnätverk via LinkedIn

Värdeskapande affärsnätverk via LinkedIn

1.Kvalitet framför kvantitet.
Stirra dig inte blind på kvantiteten avseende antal individer i ditt nätverk. Fokusera på individer som ligger inom ramen för din målgrupp när det gäller potentiella kunder/samarbetspartners/arbetsmöjligheter etc. Det finns en stor risk annars att de kontakter som inte skapar värde för dig fyller ditt flöde med icke värdeskapande information. Vilket ökar risken väsentligt att du missar information som skapar värde för dig.

2.Arbeta proaktivt.
Glöm inte att proaktivt arbeta gentemot de kontakter som du får in i ditt nätverk. Exempel: Ge feedback på innehåll som dina nya kontakter skapar, sträcka ut en hand till en digital dialog omkring ett ämne som ni har gemensamt, sänd värdeskapande information direkt till en kontakt utifrån dennes fokusområde och ansvar.

3.Ha tålamod.
Människor tycker om att samarbeta med människor man har förtroende för. Så även digitalt. Så lägg god tid och fokus på att skapa innehåll, content och mjuka interaktion med ditt nya nätverk, innan du sträcker ut en hand omkring ett konkret möte eller samtal. Se till att skapa en digital ”bombmatta” med möjligheter för ditt nätverk att återkoppla till dig.

Värdeskapande affärsnätverk via LinkedIn är en förutsättning för bra affärsmöjligheter.

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn.

Kontakta oss gärna >>>