Varför kommer det inga kunder ?

Har ni någon gång planerat/genomfört ett kundevent där det slutgiltiga resultatet av antalet deltagare inte blev vad ni hade hoppats på?

Här kommer fem värdefulla tips.

  1. Testa ert huvudbudskap mot er befintliga kundbas. Ert huvudsakliga budskap i agendan är väldigt vital när det gäller att attrahera rätt målgrupp. Se till att mäta budskapets potential.
  2. Addera ett personligt värde i agendan till mottagaren och inte endast utifrån dennes professionella roll och titel. Personliga incitament är väldigt värdefulla för relationsbyggande.
  3. Tänk verkligen utanför boxen i val av venue och plats där du håller eventet. Detta skapar ett innovativt intryck samtidigt ge du deltagaren en möjlighet att uppleva en annorlunda upplevelse. 
  4. Använd många kommunikations kanaler för att sprida er inbjudan. (Samtal/ Linkedin/Hemsidan/Fysiska utskick/Nätverk/CRM).
  5. Ge deltagarna en betydelsefull och minnesvärd giveaway. Adderar en värdefull och påminnande effekt när du arbetar med uppföljningen.