Tack Wincore!

Med start i Mars har Wincore anlitat WEFIND avseende området Digital Synlighet och Social Selling B2B. Där projektet har inneburit att skapa en övergripande strategi omkring arbetet med att skapa närvaro, förtroende och top of mind mot deras målgrupp via digitala verktyg. Med målsättningen att skapa fler affärsmöjligheter åt Wincore.

Vi sidan av detta har vi fokuserat på att öka kompetensen hos medarbetare inom Wincore när det gäller att arbeta strukturerat och effektivt med Social Selling B2B.