Tack Kvadrat – Sveriges Lyckligaste Konsulter

Under hösten anlitade Kvadrat – Sveriges Lyckligaste Konsulter WEFIND för att få stöttning med att ta fram en Digital Strategi omkring deras synlighet och gemensamma arbete med deras varumärkesbyggande på Linkedin. WEFIND tackar för förtroendet och uppskattar att få möjligheten att samarbeta med en sådan kompetent verksamhet.

Kvadrat är ett konsultföretag med motiverade spetskonsulter. Vi verkar som kompetens- och resursförstärkning i kundernas företag och erbjuder tjänster inom management, IT och IoT.