KOMPETENS

Kompetens inom försäljning är färskvara

Kompetens inom försäljning är färskvara.

Coachning med fokus på nykundsbearbetning. De olika delarna i en säljprocess bjuder på utmaningar men samtidigt stora möjligheter, vilket gör det värdefullt att ständigt arbeta med förbättring. Utifrån individuell basis eller övergripande behov utvecklar jag den delen av er säljorganisation som har fokus på att attrahera nya kunder.

Utveckling av ert säljteam

Skapa effektiva och motiverade säljteam som agerar utifrån gemensamma regler och förhållningssätt för att främja välmående och goda resultat.Fokus ligger på att skapa hög effektivitet i kombination med struktur och ett professionellt framförande.

Utbildande och inspirerande föreläsningar

Utifrån era behov komponerar jag en inspirerande, utbildande och  värdefull föreläsning med fokus på energi, delaktighet och utökad kompetens i er säljorganisation.

Strategiska utmaningar inom försäljning och marknadsföring

Stöd vid utveckling av strategier och affärsplaner på högre organisationsnivå med fokus på att öka er kundbas. Målsättningen är således att utveckla försäljningen och skapa goda resultat i verksamheten.

 

Låt oss träffas så vi får lyssna på era tankar och behov.