KOMPETENS

Kompetens inom försäljning är färskvara

Workshop/Utbildning för Sälj, Marknad & Ledning

Via huvudkomponenterna inom Digital Synlighet & Social Selling kan du generera affärsmöjligheter genom att bygga närvaro, värde och ”top of mind” mot rätt målgrupp.

En workshop/utbildning kan naturligtvis genomföras både online och fysiskt.

 

Del 1: Skapa ett bestående förtroende, värde och top of mind
Genomgång och analys av er nuvarande LinkedIn visibilitet.

Syfte:Skapa ett professionellt första intryck mot din målgrupp.Viktigt att det konkret framgår vilket värde och kompetens du erbjuder.

 

Del 2: Huvudkomponenterna när det gäller att skapa ett långsiktigt förtroende och närvaro mot utvald målgrupp

 • DO’s & Dont´s avseende varumärkesbyggnad via LinkedIn.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avsende content samt innebörden av värdebaserad content. Ansvarsfördelning omkring er content strategi.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende digitala actions på LinkedIn med fokus på att få mer digitala interaktioner på ert content.
 • Genomgång av DO’s & Dont´s när det gäller Linkedins algoritmer.
 • Så skapar ni ett teamarbetet när det gäller ert varumärkesbyggande på LinkedIn. Fördela det gemensamma arbetet.
 • Målgruppsplacerad annonsering med syftet att skapa top of mind mot rätt individ/målgrupp.

Syfte:Förstärka ert förtroende och den digitala närvaron mot utvald målgrupp samt skapa förutsättningar för ”digitala triggers” som används för att påbörja affärsdialoger.

 

Del 3: Digital Prospektering

 • Metodiken omkring Digital Prospektering med LinkedIn Sales Navigator – När, Hur och Varför.
 • Så skapar du prospektlistor baserade på din målgrupp : Företag/Bransch/Storlek/Beslutsfattare/Titlar etc.
 • Målgruppsanalys baserat på din önskade målgrupp via Linkedins databas.
 • Hanterar och bevaka när respektive prospekt skall och bör får nästkommande budskap.
 • Så managerar du den personliga dialogen med potentiella kunder via Sales Navigator.
 • Kontaktbudskap – Presentationsbudskap – Synergibudskap

Syfte:Vid sidan av arbetet i Del 1 och Del 2 påbörja professionella dialoger med potentiella kunder med målsättningen att skapa konkreta affärsdialoger.

 

Del 4: Uppföljnings avstämning online efter 2- 3 veckor
För att kvalitetssäkra att komponenterna landat väl hos deltagarna ingår en uppföljning för respektive deltagare eller deltagande grupp med möjligheter att analysera och diskutera.

Syfte: Se till så ni tar vara på de kompetenser och möjligheter som finns. 

 

Föreläsningar: Så skapar ni förtroende, värde och top of mind!

Utifrån era behov komponerar vi inspirerande och utbildande föreläsningar med fokus på energi,delaktighet och utökad kompetens i er sälj och marknadsorganisation.

Kompetens inom försäljning är färskvara.

Hur blir man en bra säljare? Coachning med fokus på nykundsbearbetning. De olika delarna i en säljprocess bjuder på utmaningar men samtidigt stora möjligheter. Utifrån individuell basis eller övergripande behov utvecklar vi den delen av er säljorganisation som har fokus på att attrahera nya kunder.

Utveckling av ert säljteam med stöd av digitala verktyg

Bästa sätt att hitta nya kunder? Skapa effektiva och motiverade säljteam som agerar utifrån gemensamma regler och förhållningssätt för att främja välmående och goda resultat.Fokus ligger på att skapa hög effektivitet i kombination med struktur och ett professionellt framförande.

Vill du bli uppringd?