Göteborgs Uppfinnareförening

I september hade jag förmånen att föreläsa på Göteborgs Uppfinnareförening inför ett 40-tal entusiastisk och trevliga uppfinnare. Ämnen på föreläsningen : Hur du som företagare

> Läs mer

PS Partner

I veckan hade jag förmånen att genomföra en workshop tillsammans med PS Partner i Göteborg med fokus på affärsområdet PS Interim. Ämnet under dagen var

> Läs mer

Var ditt varumärke

3 konkreta tips för att utveckla ditt Personliga Varumärke   Var ditt varumärke Tänk på dig själv som ett varumärke du vill utveckla. Fundera på

> Läs mer

Lova mindre

I en affärsprocess kan det ofta vara effektfullt att inte lova kunden för mycket i ett första möte oavsett om du vet att du kommer

> Läs mer