Skicka aldrig offerter

Skicka inte ett underlag till en kund innan du gått igenom innehållet muntligen. Boka in ett beslutsunderlagsmöte. Det är mest effektivt att göra det på

> Läs mer

5 enkla actions

5 enkla actions er verksamhet kan genomföra på Linkedin för att skapa en större närvaro mot kunder.   1. Be varje medarbetare att kommunicera i

> Läs mer