3 tips för dig som vill skapa värdefulla nätverk.

1 Nätverkar för att växa som människa. Allt för många är för fokuserade på att nätverka med fokus på sin yrkesroll och karriär. Nätverka med målsättningen att utvecklas som människa så kommer dina möjligheter att blomma.

2. Ge mer än du tar. Bli den personen i ditt nätverk som andra vänder sig till för kompetens och feedback. På sikt kommer detta innebära att du utökar ditt nätverk med kontakter som verkligen vill ta sig tid att stöta dig.

3. Följ effektivt upp feedback du får från individer i nätverk. Oavsett om de är positiva eller negativa. Du visar respekt för att de gett dig återkoppling vilket skapar bra synergier och trovärdighet. Samtidigt kan man lära sig mycket.