LinkedIn algoritm. Gissa vad de prioriterar?

LinkedIn algoritm. Gissa vad de prioriterar? 1. Kommentarer, actions och feedback från dina kontakter. 2. Nischämnen som skapar värde och diskussioner. 3. Relevant innehåll.   Det här är alla värdefulla algoritmer om du har något värdefullt att säga. Var närvarande. Var autentisk. Skapa och dela innehåll som är värdefullt för din målgrupp.   Simply put […]

Hashtags skall skapa värde för din målgrupp.

Hashtags skall skapa värde för din målgrupp.   Jag får ofta frågan om hur många hashtags man skall använda på sina LinkedIn posts. Det handlar inte om antalet hashtags utan att du får följare att följa respektive hashtag. Detta får du genom att skapa intressant kompetenshöjande innehåll och således utveckla diskussioner och tankegångar i dina […]

Få människor skulle vilja bli opererad av en kirurg

Få människor skulle vilja bli opererad av en kirurg som inte gått en vidareutbildning efter sin examen. Kompetens inom försäljning är färskvara. Ta minst 30 minuter varje vecka där du enskilt reflekterar över vilka områden inom sälj du själv skulle vilja förbättra. – Sondera webben, Linkedin och Youtube efter ny kompetens och trender. – Delta […]