TIPS FÖR DIG SOM VILL SKAPA VÄRDEFULLA NÄTVERK

Följ effektivt upp feedback du får från individer i nätverk. Oavsett om de är positiva eller negativa. Du visar respekt för att de gett dig återkoppling vilket skapar bra synergier och trovärdighet. Samtidigt kan man lära sig mycket. Ha tålamod. Låt en nätverksrelation växa fram i små steg för att den skall bli så värdefull, […]

Tack – Tokali AB

I veckan hade jag förmånen att få leda en workshop vid Tokali AB i Göteborg med ett gäng inspirerande och duktiga individer. Ämnet : LinkedIn som plattform och hur du med stöd av dess verktyg kan generera affärsmöjligheter via Digital Prospektering.